Strada Doina 9, Bucuresti

Productie

Aplicația ERA este astfel gândită încât să acopere atât cerințele unui sistem de planificare și programare a producției de tip Pull-through (producția bazată pe comenzi) cât și a celui de tip Push-through (producția bazată pe capacitatea instalata/estimată). Acoperă atât necesitățile pentru abordarea proceselor de producție în maniera clasică cât și în maniera JIT (Just In Time), asigurând un suport consistent sistemului de management al costurilor de tip ABC (Activity Based Costing).

Funcționalități: 

 • Funcționalități specifice fiecărei activități în parte: pregătirea producției, programare, lansare, urmărirea și controlul producției 
 • Desenele de execuție și documentația aferentă pot fi asociate la nivel de operație
 • Mecanism flexibil (configurabil la nivel de utilizator) de certificare a tehnologiilor, bazat pe semnături
 • Programarea producției se realizează integral grafic, prin proceduri de alocare de tip drag&drop sau selecții din liste. Sunt permise abateri controlabile de la tehnologiile standard atât din punct de vedere al manoperei cât și al derogărilor de materiale
 • Aplicația poate furniza, în timp real, informații privind stadiul de realizare a comenzilor, situația consumurilor reale comparativ cu cele antecalculate, rapoartele de producție oferite permițând cunoașterea din timp, a performanțelor producției și luarea măsurilor necesare pentru evitarea dezechilibrelor în alocarea resurselor
 • Tehnologiile de realizare a produselor finale sau intermediare (repere, subansamble) pot fi definite într-o manieră grafică intuitivă (drag & drop), fiecare rol având acces la secțiunea dedicată. Desenele de execuție (formate dwg, jpg, pdf etc.) și documentația aferentă (text, doc, pdf etc.) pot fi asociate la nivel de operație
 • Dispecerul are la dispoziție tablouri de bord de la utilizatorii oricărei resurse implicate în procesul de producție, putând interveni ori de câte ori constată depășirea limitelor parametrilor normali de funcționare
 • În situația în care punctele de lucru sunt dotate cu touchscreenuri/carduri de autentificare, aplicația recunoaște executantul pe baza cardului de acces și, în funcție de programarea existentă, afișează interfața personalizată care îi monitorizează activitatea în orice moment (afișare fișă tehnologică pentru fiecare operație – inclusiv documentație/desen de execuție, cronometre de timp, alertare depășire timpi normați (inclusiv către dispecer). De asemenea, îi permite și aprovizionarea punctului de lucru cu materii prime/materiale și SDV-uri, folosind dispozitive speciale de picking precum și tipărirea de etichete de urmărire a produselor pe linia de fabricație.

Beneficii:

 • Automatizarea producției în toate etapele ei
 • Reducerea costurilor operaționale
 • Optimizarea timpului alocat proceselor de producției
 • Gestionarea eficientă a stocurilor de materii prime