Strada Doina 9, Bucuresti

Gestiune stocuri

Modulul permite automatizarea operațiunilor de inventariere asigurând suport pentru definirea și întreținerea nomenclatoarelor de materii prime și materiale, produse finite, servicii etc. reunite sub denumirea generică de “produse”.

Funcționalități: 

 • Gruparea produselor în Clase – Grupe;
 • Nomenclatoarele sunt accesibile doar utilizatorii autorizați;
 • Alocare coduri interne automat ținând seama de clasei, codul grupei, numărul de cifre;
 • Produselor li se pot atașa atribute dinamice la nivel de categorii de produse, eventual prin importul din fișiere xml;
 • Construire în mod dinamic a denumirilor produselor în funcție de atributele atașate;
 • Posibilitate generare etichete cu coduri de bare;
 • Se asigură gestiunea intrărilor și ieșirilor prin una din metodele FIFO, LIFO, identificare specifică, CMP;
 • Verificare stocuri la introducere documente ieșire;
 • Afișare stocuri (optional) pe documentele de intrare;
 • Utilitar “Tabel conversie” pentru facilitarea conversiei automate a UM-Ambalare în UM-Stoc la generarea NRCD din Factura Furnizor/Aviz;
 • Interconectare dispozitive mobile tip Pocket-PC pentru receptie/livrare marfa dar și pentru interogare stoc prin scanare cod bare;
 • Trasabilitate produs în baza Serial Number-ului (codului de bare);
 • Localizare marfă în depozit;
 • Elaborarea de situații cantitative și valorice pe gestiuni;
 • Evidență vechime stocuri, precum și date de expirare;
 • Blocarea mișcărilor, pe gestiuni, prin asigurarea unui mecanism de închidere/deschidere a acestora, utilizabil de către utilizatorii privilegiați;

Beneficii:

 • Reducerea erorilor uman;
 • Creșterea productivității muncii și eliminarea timpilor morți;
 • Eliminarea birocrației și a volumului  documentelor de hârtie;
 • Evidențierea și controlul inteligent și în timp real a stocurile de produse;
 • Reducerea costurilor de inventariere prin diminuarea timpului alocat acestuia;
 • Creșterea randamentului în prelucrarea datelor cu efect direct asupra sporirii vitezei în procesul decizional managerial;
 • Centralizează toate informațiile de business și le prezintă sub forma unor rapoarte complexe configurabile.