Strada Doina 9, Bucuresti

Mijloace Fixe

Acest modul permite gestiunea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe conform normelor în vigoare privind evidența și calculul amortizării acestora după următoarele metode :

 • Accelerată, pe jumătate din valoarea de intrare în primul an și liniar în continuare
 • Degresivă, un procent configurabil (p%) în luna achiziționării, apoi liniar de la valoarea rămasă
 • Liniar (amortismente lunare egale începând cu prima lună de după darea în folosință a mijlocului fix).

Funcționalități: 

 • Vizualizarea/tipărirea registrului de imobilizări pentru toate mijloacele fixe, sau doar pentru cele selectate în interfață
 • Vizualizarea/tipărirea fișei mijlocului fix
 • Vizualizarea, adăugarea, modificarea, ștergerea mijloacelor fixe sau a categoriilor de mijloace fixe 
 • Importul mijloacelor fixe din documentul de achiziţie (factura)
 • Generarea documentului de vânzare
 • Generarea documentului de reevaluare sau modernizare
 • Generarea automată a notelor contabile specifice fiecărei operaţiuni
 • Exportul datelor în format Excel
 • Raportare

 Beneficii: 

 • Acuratețe asupra operațiunilor
 • Eliminarea birocrației și a volumului de documente tipărite
 • Acces rapid la informaţii corecte prin generarea de rapoarte
 • Flux informaţional simplificat şi transparent
 • Rapoarte customizabile