Strada Doina 9, Bucuresti

ERA ERP Dashboard

Dezvoltat pe o interfață modernă, cu un înalt grad de relevanță și simplitate, ERA ERP Dashboard oferă raportări esențiale pentru managementul unei companii, în luarea deciziilor de business.

Modulul este structurat pe mai multe tablouri de bord, configurabile la nivel de utilizator, care-şi păstrează setările efectuate la ultima configurare: 

 • Control Credite;
 • Cash Flow;
 • Venituri și Cheltuieli;
 • Mijloace Fixe;
 • Centre de Cost;
 • Parteneri;
 • Produse;
 • Curs Valutar și Diferențe de Curs.

ERA ERP Dashboard permite generarea de rapoarte, analize comparative, grafice, topuri. Astfel, accesul la informații actualizate, în timp real, extrem de importante în procesul decizional devine unul facil și sigur. 

Funcționalități:

 • Analiza veniturilor și a cheltuielilor
 • Viteza medie de încasare și plată facturi 
 • Grafice de evoluție sau de structură, pentru centrele selectate
 • Gruparea sumelor pe intervale relevante (zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial, anual)
 • Top furnizori / clienți / produse
 • Evoluția stocurilor
 • Balanță
 • Situația termenelor de încasare sau plata pentru fiecare partener în parte.