Strada Doina 9, Bucuresti

EPA – Evidența Medicală a Personalului Aeronautic

Aplicația permite atât gestionarea personalului aeronautic, cât și eliberarea de certificate medicale pentru clasele: 1, 2, 3, LAPL și Echipaj de Cabină.

Functionalitati principale:

  • Consultarea și completarea nomenclatoarelor de Companii Aeriene, Aparate de Zbor, Funcții, Limitări profesionale precum și țări
  • Evidența personalului aeronautic 
  • Gestionarea vizitelor medicale ale clienților
  • Gestionarea tipăririi certificatelor medicale
  • Obținerea cererilor de examinare și a rapoartelor de examinare 
  • Căutarea personalului aeronautic prin punerea la dispoziție a unui formular multicriterial
  • Obținerea unor raporte statistice în funcție de anumite criterii: perioadă de timp, medic, clasa de certificat
  • Definirea de conținut personalizat pentru prezentarea comunicatelor către utilizatorii aplicației
  • Gestionarea utilizatorilor și drepturilor de acces de către un administrator desemnat.